Kamuda Yardımcı Hizmetlere Eşitlik…
Cuma, 05 Nisan 2013 02:13    PDF Yazdır e-Posta

Sendikamız uzun yıllardır kanayan bir yaraya dikkat çekiyor. Genel Başkanımız Süleyman DEMİR kamuda  yıllardır fiilen memurluk yapan ancak hizmetli kadrosundan maaş almaya devam eden yardımcı hizmetlilerin uğradığı haksızlığa dikkat çekti. Genel Başkanımız Demir'in konuya ilişkin açıklaması şöyle: 

Yardımcı Hizmetlilere Memur kadrosu verilsin...

Halen kamu kuruluşlarında binlerce hizmetli, fiilen memurluk yaptıklar halde daha alt özlük koşullar altında düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Yıllardır süren bu haksızlığa bir an önce dur denilmesi gerekiyor.Kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve evrak taşıma işler zaten taşeron firmalara yaptırılmakta, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan binlerce personelse memur personelle birebir aynı işi yapmakta, fakat özlük kısıtlamaları nedeniyle düşük ücretlerle çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

Oysaki çağın gereklerine uyum sağlama sürecinde, gerek tahsil gerekse mevzuat yeterlilik yönünden birçok Yardımcı hizmetler (Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı vb.) kadrosunda çalışan personel oldukça ileri bir noktada iken, sosyal ve ekonomik koşulları hizmetli kadrosuyla sınırlandırılmıştır. Kurumlarda bu kadrolarda bulunanlara sınav hakları verilmiş isede bu görevde yükselme sınavları çok sınırlı ve göstermelik olmaktan öteye geçememiştir. En az Lise, bir çoğu da Yüksekokul ve Fakülte mezunu olan hizmetli kadrosunda bulunan ve fiilen yıllardır memurluk hatta servis sorumluluğu görevlerini yürüten bu durumdaki kamu çalışanlarına memur kadrosunun verilmesi ve gerekmektedir.

Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası olarak, bundan üç yıl önce başladığımız ayrımsız, ayrıcalıksız, eşitlikçi sendikacılık anlayışımızın bir gereği olarak kamuda memur olarak çalıştırılan hizmetli personel arkadaşlarımıza en kısa sürede hak ettikleri memur kadrosunun verilmesini talep ediyoruz.  Yardımcı hizmetler gurubundaki arkadaşlarımızın önlerinin göstermelik Görevde yükselme sınavları ile tıkanmasın... Bu durumda olan çalışanlara bir defaya mahsus kanun çıkartılarak sınavsız geçişle Memur kadrosuna atanmalarını talep ediyoruz.

Buna ilişkin talebimizin en kısa sürede Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Sayın Hükümet üyelerince cevapsız bırakılmayacağını ve eşit işe eşit ücret, eşit hak kuralı gereği gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz. Ofis çalışanları Sendikası olarak konunun takipçisi olacağımızı ve Sayın Başbakan'a bir mektupla durumu arz edeceğimizi ilan ediyoruz.   

Yorumlar

Göster/Gizle (Yorum Yazma) Lütfen YORUM Yazmak İçin Giriş Yapın. Üye Değilseniz "Üye Girişi" Bölümüzden siteye kayıt olabilirsiniz.

 

Demokratik Ofis Sen Turkiye Demokratik Ofis Calisanlari Sendikasi
Toros Sokak 5/11 Sihhiye ANKARA Tel : 312 229 41 07 Fax: 312 229 41 08
E-Posta : iletisim@demokratikofissen.com